Aktuelt

Møt stipendiat Jill Bjarke

Jill Bjarke

I august 2022 fikk forskningssenteret seg enda en ny og erfaren stipendiat, Jill Bjarke. Denne uken skal vi bli bedre kjent med hvem Bjarke er og hva hun skal jobbe med de neste årene.

Bjarke skal skrive doktorgrad om behandlingstilbudene til både eMeistring og Helse i Hardanger, som er to ganske ulike tilnærminger til helsehjelp. eMeistring er et digitalt behandlingstilbud med veiledning fra helsepersonell, mens Helse i Hardanger er et fysisk rehabiliteringstilbud med en 12 måneders digital oppfølging.

Bjarke har selv klinisk erfaring fra Psykiatrisk akuttmottak og fra psykoseforskning i Bergen Psychosis Research Group, som hun tar med seg inn i phd-arbeidet.

– Felles for begge disse arbeidsstedene er at jeg har jobbet tett på akutt og alvorlig psykisk lidelse, og jeg har erfart hvor vanskelig det kan være å behandle dette, spesielt når pasientene kommer sent til behandling sier Bjarke.

-Hva er målet for prosjektet du arbeider med?

– I eMeistring skal jeg undersøke prediktorer for langtidseffekt av behandlingstilbudet. Det vil si at jeg undersøker om det finnes felles egenskaper eller aspekter ved pasientene og sykdommene deres som kan hjelpe oss med å beregne eller forutsi hvordan den enkelte vil respondere på behandlingen en tid etter at den er avsluttet Du kan lese mer om eMeistring her.

I Helse i Hardanger skal jeg undersøke hvordan den digitale pasientoppfølgingen via en spesialdesignet mobil applikasjon påvirker endring av funksjonsnivå, kunnskap om- samt opplevelse og håndtering av sykdom over tid. Helse i Hardanger tilbyr et konsentrert rehabiliteringsprogram for en rekke kroniske og langvarige helseplager. Du kan lese mer om Helse i Hardanger her.

– Når vi får mer kunnskap om hva som virker og hvem det virker for, kan vi bedre skreddersy behandlingen til den enkelte, sier Bjarke.

-Hvilke utfordringer ser du for deg å støte på underveis?

-Det er vanskelig å se for seg omfanget av og hvilke faglige utfordringer jeg kan støte på i de kommende årene, men jeg håper utfordringene vil gi meg læring. Rent personlig er jeg litt utålmodig så jeg jobber med å akseptere at ting tar tid, og at det er greit, sier Bjarke med glimt i øye.

Med ønske om en tilgjengelig behandling

Bjarke påpeker at gapet mellom behovet for, og tilgjengeligheten til, psykisk helsehjelp fortsatt er stor. Hun er opptatt av tidlig og tilgjengelig hjelp for psykiske plager, uavhengig av hvor man bor.

– Tidlig intervensjon kan bidra til at man unngår alvorlig og kronisk lidelse, og med digitalisering av helsetilbud økes tilgjengeligheten. Jeg ønsket å være en del av Forhelse nettopp fordi de jobber målrettet for å øke bruken og effekten av digitale helsetjenester i psykisk helsevern, sier Bjarke.

Bjarke er ikke bare opptatt av tilgjengeligheten, men setter også pasientfokuset høyt.  

-Selv om jeg ikke har jobbet klinisk på veldig mange år så brenner jeg fortsatt for pasientene. Jeg er opptatt av hvordan vi som helsetjeneste kan bli enda bedre på å hjelpe pasientene til å leve bedre liv med sine utfordringer.

-Hva gjør at du gleder deg til å gå på jobb?

-Å glede seg til å gå på jobb høres kanskje ut som en klisje fra tabloidpressen, men jeg gleder meg til hver arbeidsdag! Jeg føler meg privilegert som får jobbe med forskning på heltid og vie all min oppmerksomhet til læring og skriving. Det er ekstra givende å få bidra til utvikling av nye helsetilbud innen psykisk helse. Det å både jobbe med innovative helsetjenester som kan bidra til at flere mennesker får effektiv og kunnskapsbasert hjelp, og i tillegg være en del av så gode arbeidsmiljø både hos Forhelse og Helse i Hardanger, er jo som et Kinderegg! Dessuten har både Forhelse og Helse i Hardanger interdisiplinære team med bred kompetanse som er opptatt av å dele erfaringer og spille hverandre gode, legger hun til avslutningsvis.

Foto: Kirsten Sjøwall.