Stipendiater

Guri-Elise Holgersen

Holgersen er utdannet klinisk barnevernspedagog med spesialistutdannelse i barn og unges psykiske helse. Hun har mange års erfaring fra klinisk psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus.   

Holgersen skal utvikle og forske på effekten av digital behandling av spiseforstyrrelser. Arbeidet hører til arbeidspakke 1 i UngMeistring. Kunnskapen Holgersen sitter med er relevant i utviklingen av behandlingsformer for ungdom, dessuten har hun erfaring med å utvikle digitale verktøy til behandling. I Psykoseteamet har det blant annet blitt utviklet VR-behandling. 

Hovedveileder: Tine Nordgreen, Universitetet i Bergen, Senterleder Forhelse

Guri-Elise Holgersen

Guri-Elise Holgersen

guri-elise.holgersen@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Maren Helene Rinke Storetvedt

Storetvedt har bachelor i vernepleie og en master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Før hun begynte i ForHelse arbeidet hun som prosjektmedarbeider i Kunnskapssenteret i Bergen Kommune.  

Storetvedt skriver doktorgrad i arbeidspakke H3 – ADHD under UngMeistring hvor målet er å øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år.

Som vernepleier brenner Storetvedt for brukermedvirkning og mener at det er viktig å jobbe for reell medvirkning i tjenesteutvikling og unngå symbolsk deltakelse. I PhD-prosjektet skal hun anvende et brukersentrert rammeverk kalt «Person-based approach» (PBA) som kombinerer teori og evidens med kartlegging av brukernes behov og psykologiske kontekst. Storetvedt er opptatt av sosial utjevning og at alle skal ha like muligheter og tilgang til velferdsstatens goder.  

Hovedveileder: Tine Nordgreen, Universitetet i Bergen, Senterleder Forhelse

Maren Helene Rinke Storetvedt

Maren Helene Rinke Storetvedt

maren-helene.rinke.storetvedt@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Logo for støtte fra forskningsrådet