Forskningstema

Implementering

I forskningstemaet «implementering» skal det undersøkes hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt å undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier. Teamet som jobber med implementeringsforskning er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere.

Målene for arbeidspakken inkluderer: undersøkelse av implementeringsstrategier for digitale (psykologiske) intervensjoner som er del av det ordinære tilbudet i offentlige helsevesenet, og undersøkelse av faktorer som fremmer eller hemmer implementeringen av digitale helsetjenester i ordinær praksis. Arbeidspakken/teamet skal gjennomføre flere del-studier:

 • En multisenterstudie av implementeringsstrategier:
  Denne studien evaluerer hvordan ulike strategier for implementering påvirker bruken og aksepten av digitale helsetjenester i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Studien gjennomføres i eMeistringsklinikkene, Bergen Kommune og MageTarmSkole med Youwell og Checkware som plattformlevenrandører.
  Kontaktperson: PhD Robin Kenter. Stipendiat i prosjektet er Reidar Nævdal.
 • En studie om hva som hemmer og fremmer implementering av veiledet internettbehandling for angst og depresjon i spesialisthelsetjenesten:
  Denne studien tar sikte på å identifisere både hindringer og fremmende faktorer for å implementere veiledet internettbehandling i spesialisthelsetjenesten. Studien gjennomføres i eMeistring Bjørgvin, Nidaros og Vestfold.
  Kontaktperson: PhD Robin Kenter. PhD-student: Beate Standal.
 • En studie om behandlernes og ledernes holdninger til implementering av digital behandling for ungdom i kommunehelsetjenesten:
  Her vil forskerne undersøke terapeuters og lederes synspunkter og holdninger til implementering av digitale helsetjenester i kommunehelsetjenesten. Studien gjennomføres i Bergen Kommune.
  Kontaktperson: PhD Robin Kenter
 • En studie om effekten og implementeringsutfall av digital behandling for irritable tarmsyndrom:
  Denne studien undersøker effekten av digital behandling for voksne med irritable tarmsyndrom, og ser samtidig på implementeringsutfall.
  Kontaktperson: PhD Birgitte Berentsen Jacobsen. PhD-student: Camilla Thuen.

Gjennom disse delstudiene vil arbeidspakken kunne gi verdifull innsikt i faktorer som påvirker implementeringen av digitale helsetjenester, samt identifisere strategier for å fremme en vellykket og bærekraftig implementering av disse tjenestene i det offentlige helsevesenet.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med: Bergen kommune, eMeistring, MageTarmSkole, CheckWare AS, Youwell AS,

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen.

Robin Maria Francisca Kenter

robin.maria.francisca.kenter@helse-bergen.no

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen