Forskningstema

Effektivitet

Forskningstemaet «effektivitet», skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Gruppen som jobber med effektivitet er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

Les mer

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

Senterleder, psykologspesialist, forsker Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen