Forskningstema

Effekt

Forskningstemaet «effekt» undersøker effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Gruppen som jobber med effekt er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere.
Arbeidspakken skal gjennomføre seks kliniske effektstudier:

  • Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien gjennomføres i Bergen Kommune med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Smiti Kahlon.
  • Digital oppfølging for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien gjennomføres i Helse i Hardanger med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Tine Nordgreen.
  • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien gjennomføres i Helse Bergen med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Sunniva Myklebost.
  • Digital psykologisk behandling for voksne med ADHD. Studien gjennomføres i Helse Bergen med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Aleksander Heltne Gulla.
  • Digital psykologisk selvhjelp for voksne med psykiske plager. Studien gjennomføres hos bedriftshelsetjenesten i ulike forma med LifeKeys som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Aleksander Heltne Gulla.
  • Digital psykologisk behandling for voksne med angst og depresjonslidelser. Studien gjennomføres i Helse Bergen med CheckWare som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Tine Nordgreen.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å kunne dokumentere effekten av digitale psykologiske intervensjoner, og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning i form av både forskningsbaserte og kvalitetssikrede programmer, helseapp’er og vitenskapelige publikasjoner. Prosjektene benytter metoden «Person based approach» (PBA) som rammeverk. PBA integrerer kvantitative og kvalitative data om relevante helseproblemer, og metoden sikrer også høy sluttbrukerinvolvering i utviklingen av digitale intervensjoner.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med: Bergen kommune, eMeistringsklinikken i Helse Bergen, Helse i Hardanger, CheckWare AS, Youwell AS, LifeKeys AS.

Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen.

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

E-postadresse

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen