Partnere

Amsterdam University Medical Center

Association Europeenne des Ligues Contre le Cancer asbl

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitg

German Cancer Research Center

Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus har over 14.000 dyktige medarbeidarar som kvar dag jobbar for at pasientane skal få spesialisthelsetenester med god kvalitet når dei treng det. Vi arbeider for pasienttryggleik, vi legg til rette for gode arbeidsmiljø og vi forbetrar tilbodet vår slik at vi bruker ressursane på best mogleg måte. Slik vidareutviklar vi tenestene til det beste for pasientar og samfunnet.

Institut Català d’Oncologia

Institute of Public Health of Albania

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

Medizinische Hochschule Hannover

State Institution Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine

Stichting Trimbos- instituut, Netherlands institute of mental health and addiction

Universiteti i Mjekesise Tirane

University of Queensland

University of Stirling