Om PIECES

PIECES-prosjektet er et ambisiøst prosjekt finansiert av Den europeiske union under Horisont Europa forsknings- og innovasjonsprogrammet, der Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus er en av partnerne i prosjektet. PIECES-prosjektet skal forske på implementeringen av evidensbaserte kreftforebyggende tiltak. Prosjektet har som mål å utvikle, evaluere og tilgjengeliggjøre et metodisk implementeringsverktøy som er spesifikt rettet mot kreftforebygging. Verktøyet har fokus på seks risikofaktorer for kreft: tobakk, alkohol, UV-stråling, HPV, ernæring og fysisk aktivitet.

Logo for EU med teksten Finansiert av Den europeiske union. Blått flagg med gule stjerner i ring.

Gitt den høye og økende globale byrden av kreft, er suksessfull implementering av kreftforebyggende programmer avgjørende. Mange evidensbaserte programmer møter ofte utfordringer når de blir implementert i reelle omgivelser. PIECES-prosjektet har som mål å overvinne disse utfordringene og legge grunnlaget for vellykkede kreftforebyggende tiltak på global skala.

PIECES-prosjektet skal tilby et digitalt verktøy som bidrar til identifisering, utvelgelse og tilpasning av kreftforebyggende programmer. Det skal også støttes opp under utvikling av evidensbaserte implementeringsstrategier som tar hensyn til lokale barrierer og kontekster. Verktøyet inneholder en omfattende samling av kreftforebyggende programmer med fokus på seks risikofaktorer for kreft: tobakk, alkohol, UV-stråling, HPV, ernæring og fysisk aktivitet. I tillegg vil verktøyet inkludere teori om atferdsendring, samt implementeringsstøtte.

Prosjektet forventes ferdigstilt i 2027. Få mer informasjon om PIECES

PIECES prosjektet har 15 internasjonale partnere.

Prosjektleder for PIECES i Helse Bergen er forsker Robin Maria F. Kenter.

Robin Kenter

Robin Maria Francisca Kenter

E-postadresse

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen

Trykk her for å se de ulike partnerne som er knyttet til prosjektet.