Forskningstema

Angst

Illustrasjon. Gutt sin som sitter med hånd foran øynene. Soøkelseslignende skikkelse bak ham.

Arbeidspakke H4 Angst ledes av psykologspesialist Lars Ravn Øhlckers, psykologfaglig rådgiver ved Klinikk barn, unge og rusavhengighet i Helse Stavanger. Sammen med psykologene Majen Bjerke og Pia Rygg Hauge, forskere, innholdsutviklere, referansegrupper og fokusgruppe fra Kongsgaard VGS vil teamet i Stavanger utvikle, teste og evaluere en digital behandling og selvhjelpsintervensjon som skal styrke ungdom sin gjennomføring av eksponering i angstbehandling.

Les mer om forskningstemaet angst her

ADHD

Illustrasjon. Gutt sitter ved pult med stor tankesky over hodet.

Arbeidspakke H3 ADHD ledes av Lisbeth Sandtorv fra Helse Bergen. Phd-stipendiat Maren Storetvedt jobber sammen med forskere, innholdsutviklere, klinikere og ressursgruppe fra Klinikk Psykisk Helsevern for Barn og Unge i Helse Bergen for å utvikle, teste og evaluere den digitale behandlingen og selvhjelpsintervensjonen.

Les mer om forskningstemaet ADHD her

Depresjon

Illustrasjon. Jente sitter på bakken. Sort sky over hodet. Regner fra skyen.

Arbeidspakke H2 Depresjon omhandler utvikling av behandling og selvhjelp for ungdom med depresjon. Denne arbeidspakken er foreløpig satt på pause fram til høsten 2023.

Les mer om forskningstemaet depresjon her

Spiseforstyrrelser

Illustrasjon. Jente med trist ansiktsuttrykk sitter ved bord med bestikk i hendene. Tallerken foran seg på bordet.

Arbeidspakke H1 Spiseforstyrrelser ledes av Ester Espeseth fra Helse Fonna for å utvikle behandling og selvhjelpsprogram for ungdom på 16-19år. Hun jobber med klinikere fra eget foretak, Phd-stipendiat Guri Holgersen fra Helse Bergen, innholdsutviklere og en bred referansegruppe fra partnerne i prosjektet for å utvikle, teste og evaluere den digitale behandlingen og selvhjelpsintervensjonen.

Les mer om forskningstemaet spiseforstyrrelser her

Logo for støtte fra forskningsrådet