Emnene

Digitaliseringsprosjekt og implementering

Emne 4 – DIGHEL633 – Digitalisering i Helse: Digitaliseringsprosjekt og implementering (5sp)

Mål og innhold:

Mange klinikkar får si første kjennskap til eHelse gjennom deltakelse i ulike prosjekt. Målet med dette emnet er difor å gi studentane kunnskap om korleis eit IKT/digitaliseringsprosjekt gjennomførast gjennom dei ulike fasane i eit prosjekt. Vidare vil emnet gi studentane innføring i ulike prosjekttypar, rollar og styringsstrukturane som er i eit prosjekt. Vil få forståing for aktivitetar rundt eit prosjekt slik som behovskartlegging, anskaffelse, brukeroppleving, risiko og korleis man hentar ut effektar etter ein gjennomføring. Studentane vil også få kjennskap til implementeringsstrategi og overgang frå prosjekt til drift.