Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester. Forhelse er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Haukeland Universitetssykehus er vertskap for senteret

–  Meir universell utforming for alle

Les mer

Aktuelt

Les aktuelt fra For Helse

–  Meir universell utforming for alle

Les mer

Besøk av eksperter fra Scientific Advisory Council til Forhelse

Les mer

Satser for fullt på digitale helsetjenester for ungdom

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.