Forsknings­senter for Digitale Helsetjenester

Vi i Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forhelse er en avdeling i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen som består av eksternt finansierte flerårlige forsknings-og innovasjonprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner. Våre hovedaktiviteter er knyttet til 2 flerårige prosjekter: Forhelse SFI og UngMeistring.

Aktuelt

Les aktuelt fra Forhelse

ESRII-konferansen 2023

Les mer

Senterleder Tine Nordgreen har skrevet om digitalisereing av psykiske helsetjenester

Les mer

Publikasjon av resultatene til UngSpotlight

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.