Forsknings­senter for Digitale Helsetjenester

Vi i Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forhelse er en avdeling i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen som består av eksternt finansierte flerårlige forsknings-og innovasjonprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner. Våre hovedaktiviteter er knyttet til 2 flerårige prosjekter: Forhelse SFI og UngMeistring.

Aktuelt

Les aktuelt fra Forhelse

Viktige diskusjoner for utvikling av digitale helseverktøy

Les mer

PIECES skreddersyr digitale verktøy innen kreftforebygging

Les mer

Vår partner Lifekeys vant anbud hos Helsedirektoratet

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.