Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester. Forhelse er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Haukeland Universitetssykehus er vertskap for senteret

Avslutta INTROMAT med gode resultat

Les mer

Aktuelt

Les aktuelt fra For Helse

Avslutta INTROMAT med gode resultat

Les mer

– Våg å feile

Les mer

Erfaringar i bruk av asynkron behandling av psykiske lidingar

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.