Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester. Forhelse er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Haukeland Universitetssykehus er vertskap for senteret

Aktuelt

Les aktuelt fra Forhelse

Møt post.doc Jørn Heggelund

Les mer

Møt Ph.d-stipendiat Zareen Abbas Khan

Les mer

Første emne i DigiflexHelse er nå publisert

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.