Forsknings­senter for Digitale Helsetjenester

Forskningssenteret har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved bruk av digital teknologi. Forskningssenteret består av eksternt finansierte flerårlige forsknings-og innovasjonprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner. Våre prosjekter er: Forhelse SFI, UngMeistring, DigiFlex og PIECES.

Aktuelt

SFI

eMeistring tilbyr veiledet nettbasert behandling for voksne med ADHD

Les mer
SFI

Den digitale mage-tarmskolen åpner dørene for pasienter fra hele Helse Vest

Les mer
SFI

Viktige diskusjoner for utvikling av digitale helseverktøy

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.