Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester. Forhelse er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Haukeland Universitetssykehus er vertskap for senteret

Aktuelt

Les aktuelt fra Forhelse

Årsrapport 2022

Les mer

Foreløpig kostnadsvurdering av Mamma Mia appen

Les mer

Voksne med ADHD har god effekt av nettbasert psykologisk selvhjelp

Les mer
Se flere

Innen 2025 skal bruken av digitale psykiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.