Om DigiFlex

DigiFlexHelse er en fleksibel videreutdanning på mastergradsnivå for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten. Målet med videreutdanningen er å øke kunnskap og kompetanse innen den stadig økende digitaliseringen av helsetjenesten. DigiFlexHelse består av fire digitale og asynkrone emner som piloteres fortløpende. Fra høsten 2023 vil emnene være tilgjengelige for ordinære studenter på Universitetet i Bergen via den digitale læringsplattformen MittUiB.

Studenter som ønsker å ta et eller flere av emnene, må ha jobbet i helsesektoren i minst to år, og det er ønskelig at de jobber med digitalisering slik at de får mest mulig utbytte av studiet. Fagpersonene og utviklere bak de fire emnene har jobbet tett med relevante partnerne for at videreutdanningen skal kunne møte kunnskapsbehov som eksisterer i kommunene og helseforetakene.

Fagpersonene i prosjektet har fokusert på å utvikle læringsstier som øker et tverrfaglig samarbeid mellom studentene underveis i utdanningen. Denne formen for studentaktiv læring vil være nyttig for at ansatte skal kunne lære av hverandres suksesshistorier og utfordringer.

DigiFlexHelse er finansiert av Kompetanse Norge og ledes av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.