Forskere

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Vidar Halsteinli

Vidar.Halsteinli@stolav.no

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

linast@ous-hf.no

Spesialrådgiver / Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Robin Maria Francisca Kenter

robin.maria.francisca.kenter@helse-bergen.no

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen

Smiti Kahlon

Smiti Kahlon

smiti.kahlon@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen

aleksander gulla heltne

Aleksander Gulla Heltne

aleksander.gulla.heltne@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Sunniva Brurok Myklebost

Sunniva Brurok Myklebost

sunniva.brurok.myklebost@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog Phd Forhelse, Helse Bergen

Filip Drozd

Filip Drozd

filip.drozd@r-bup.no

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Jørn Heggelund

jorn.heggelund@stolav.no

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

smh@r-bup.no

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Birgitte Berentsen

Birgitte Berentsen

birgitte.berentsen.jacobsen@helse-bergen.no

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Monika Gullslett

Monika Knudsen Gullslett

Monika.knudsen.gullslett@ehealthresearch.no

Professor Norsk senter for e-helseforskning