Stipendiater

Zareen Abbas Khan

Zareen is a PhD candidate at NTNU, Trondheim. She is a part of the SFI team at Regional Center for Healthcare Improvement at St. Olavs Hospital in Trondheim.

The objective of Zareen’s PhD project is to perform an economic evaluation of Mamma Mia. Mamma Mia is an app that aims to prevent perinatal depression. The app is currently undergoing a randomized controlled trial to evaluate the efficacy of offering the app along with support from healthcare personnel as opposed to the app being used by pregnant mothers on a self-guided basis. Zareen will use the data from this RCT to evaluate the app’s cost-effectiveness in both the short and long terms.

In addition to the economic evaluation of Mamma Mia, Zareen is interested in how factors related to implementation of digital healthcare solutions influence their costs. To this end, she is performing an implementation-related cost analyses for both eMeistring and Mamma Mia.

Zareen holds an MSc in Global Health from NTNU, Trondheim and a Master of Public Affairs from The University of Texas at Austin.

Main Supervisor:

Vidar Halsteinli – St. Olavs Hospital, Trondheim

Zareen Khan

Zareen Abbas Khan

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat St, Olavs Hospital

Beate Standal

Standal er utdanna psykolog ved Universitetet i Bergen i 2009, og spesialist i klinisk vaksenpsykologi med videreutdanning i kognitiv terapi. Hun har erfaring fra ulike stader i primær- og spesialisthelsetenesta, sist som kommunepsykolog. 

Målet med Standal sitt PhD-prosjekt er å forsøke å finne ut kva som gjer at implementering av digitale psykologiske intervensjonar ikkje går raskare. Digitale behandlingane for psykiske lidingar blir ikkje blir brukt så mykje som det er potensiale for, og ho vil forsøke å finne ut av årsakane til dette ved å intervjue terapeutar, leiarar og brukarar av desse intervensjonane. 

Standal har fått stor tru på digitale psykologiske intervensjonar og ser nytteverdien av dette i praksis. Hennar største bidrag inn i forskingsprosjektet vil vere det brennande engasjementet ho har for å bidra til å spreie den gode behandlinga til dei som treng det.  

Hovedveileder: Tine Nordgreen – Universitetet i Bergen.

Beate Standal

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Reidar Nævdal

Reidar is a PhD candidate at The University in Bergen, and part of work package four (implementation) at the SFI. He is a clinical psychologist from the University of Bergen and holds a specialisation in communal psychology.

Reidars PhD investigates tailored implementation strategies for digital treatments, by using eMeistring as a case. eMeistring is a guided internet-delivered cognitive behavioural therapy (ICBT), and delivers treatment for anxiety and depression to patients in the Norwegian specialist health services.

The goal of the PhD project is to explore how implementation outcomes are affected by tailoring implementation strategies to fit a specific context and to the implementation object itself. To do this, the project will investigate how two separate interventions affects implementation. These are 1) changing the technology used to deliver the treatments, and 2) changing non-technological factors outside of the treatment. The first intervention is part of an initiated national collaboration for updating eMeistring, which is planned for 2024. The second intervention is done through the digital implementation tool “ItFitst – Toolkit”, where selected eMeistring-clinics develop and initiate tailored implementation strategies targeted to their context.

Data regarding the Technology Adoption Model is collected from all Norwegian clinics utilising eMeistring in a repeated measures design during both interventions. Furthermore, a qualitative study exploring stakeholders understanding of eMeistrings usefulness and ease of use is planned in 2025.

Main supervisor:

Robin Kenter – ForHelse Work package 4, Helse Bergen

Reidar Nævdal

Reidar Nævdal

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Camilla Thuen

Camilla is a PhD candidate at The University in Bergen, and part of work package four (implementation) at the SFI. She has been working as a dietitian at Haukeland University Hospital since 2016 and will investigate the effectiveness of Mage-tarmskolen, the first standardized digital treatment program for patients with irritable bowel syndrome (IBS) in Norway. 

The goal of her PhD project is to identify whether the digital treatment program Mage-tarmskolen has a clinical treatment effect on patients with IBS. The project will also seek to investigate various patient characteristics, user behaviors, and different levels of access to content that may serve as predictors of clinical treatment effectiveness. To do this, the program is currently recruiting 800 patients to a randomized controlled trial (RCT) where the patients get access to varying levels of content. Camilla will use the data from this RCT in her PhD project. Patients with IBS can refer themselves through the project’s website: www.helse-bergen.no/digibs

Main supervisor:

Birgitte Berentsen Jacobsen – Haukeland University Hospital/University of Bergen

Camilla Thuen, PhD

Camilla Thuen

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Mari Skoge

Psykolog Mari Skoge er stipendiat ved TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, og vil gjennom doktorgradsprosjektet sitt jobbe med digitalisering og tjenesteinnovasjon innenfor psykisk helsevern.

I prosjektet brukes begrepet samvalg om at pasienten blir involvert i beslutninger som tas om egen oppfølging, både når det gjelder innholdet i behandlingen og formatet behandlingen leveres i. Å tilføre verktøy som støtter pasienten i dette kan føre til økt personlig engasjement, etterlevelse og samhandling mellom pasienten og behandleren. Dette kan være ekstra nyttig for pasienter med psykoselidelser, der både symptombildet og kontekstuelle faktorer kan føre til utfordringer med å identifisere og uttrykke viktige behov.

Hovedveileder er Kristin Lie Romm, seksjonsleder ved TIPS Sør-Øst. Biveiledere er psykologspesialist Sofie Aminoff og samfunnsøkonom Linn Støme, begge ansatt ved TIPS Sør-Øst. Prosjektet varer frem til høsten 2026 og finansieres av Forhelse, senter for forskningsdrevet innovasjon.

Mari Skoge, Oslo Universitets sykehus

Mari Skoge

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat TIPS Sør-Øst, OUS