Forskningstema Angst

Det finnes ulike angstlidelser i diagnosemanualene, der F40 Fobiske lidelser slik som sosiale fobier, og F41 Andre angstlidelser slik som panikklidelse og generalisert angstlidelse er de vanligste. Angstlidelser fører til vansker i hverdagen slik som kroppslig aktivering, tanker om mulige farer, unngåelse av angstfremkallende stimuli, og uhensiktsmessig fryktrespons som ikke er knyttet til reell fare. Angstlidelser hos ungdom skaper betydelig belastning, og har sammenheng med dårligere sosial fungering, dårligere prestasjoner og fungering på skolen, og økt risiko for å utvikle andre angstlidelse og depresjon. Ungdommene kan også kjenne på generell redusert livskvalitet, søvnvansker og har økt risiko for å utvikle rusmiddelmisbruk.

Målet med behandlingen er å gi kunnskap om mestringsstrategier og øke ungdommenes tro på egen mestringsevne. Vi ønsker å øke deres motivasjon for behandling, og redusere engstelse og stigma knyttet til hjelpesøkende atferd. Behandlingen skal hjelpe ungdommene ved å gi kunnskap om søvnhygiene og andre gode vaner, og redusere unngåelse og begrenset livsutfoldelse. Behandlingen skal også hjelpe ungdommer som sliter med lav mestringstro i sosiale situasjoner slik at de kan oppleve økt mestring i skole og i sosiale situasjoner.

Helse Stavanger har i arbeidspakke H4 Angst ansvaret for å utvikle digital behandling og selvhjelp for angstlidelser som kan tas i bruk via www.ung.no.  Gjennom brukersentrert tilnærming vil vi søke å få et godt nok innblikk i hva brukerne ønsker å legge vekt på i en digital behandling for angst. Vi inkluderer derfor både personer med egenerfaring, behandlere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsesykepleiere, foresatte og andre for å få innspill før og under utviklingen. I Stavanger har vi også inngått et samarbeid med en videregående skole, for å inkludere ungdomsgruppen i utviklingen.

Gutt sitter på boken med en hånd foran ansiktet. Stor mørk spøkelseslignende skikkelse bak ham.
Logo for støtte fra forskningsrådet