Forskningstema ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en nevroutviklingsforstyrrelse som man lever med, og som dermed krever at man gjennom livet finner gode mestringsstrategier for seg selv. Denne forstyrrelsen finnes hos barn, ungdom og voksne, og hos alle kjønn. Foreløpig ser vi at flere gutter enn jenter får denne diagnosen. Kjernesymptomer for ADHD er oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet, og disse kan forekomme i ulik grad mellom individer. Disse kjernesymptomene får utslag i ulike vanskeligheter i livet. Noen kan bli lett distrahert, noen har vanskelig for å komme i gang med oppgaver, mens andre opplever tankekjør eller en uro i kroppen. Mange opplever i tillegg emosjonelle og sosiale vansker, eller mer generelle atferdsvansker eller kroppslige vansker. Disse utfordringene kan også komme til uttrykk på ulikt vis gjennom livet.

I arbeidspakke H3 ADHD skal vi utvikle et mestringsverktøy som skal hjelpe ungdom mellom 13-15 år med å forstå og håndtere sine utfordringer knyttet til sin ADHD. Gjennom kunnskapsbasert brukermedvirkning vil vi undersøke hvordan ungdommene opplever sin hverdag med ADHD, hva som gjør hverdagen vanskelig, og hva de selv kunne ønske at de fikk hjelp til for å oppleve å mestre sin ADHD. Vi vil også undersøke erfaringene hos de som skal hjelpe, og hos foreldre til ungdom med ADHD.

Målet med den digitale behandlingen og selvhjelpsintervensjonen, som vi skal utvikle og gjøre tilgjengelig via www.ung.no, er å gi økt kunnskap og forståelse av ADHD til personer diagnostiert med denne tilstanden og til deres pårørende. Gjennom programmet ønsker vi at ungdommen skal opplever reduserte symptomer av ADHD i hverdagen, og dermed bedre fungering i hverdagen hjemme, bedre trivsel og mestring. Vi ønsker å forhindre utvikling av tilleggsvansker, og at ungdommene kan lære å ta i bruk ressurser på best mulig måte. Dette vil vi undersøke gjennom å involvere brukerne underveis med brukertesting, og vi vil gjøre en klinisk effektstudie av den digitale behandlingen våren 2024.

Illustrasjon. Gutt sitter ved pult og leser. Stor tankesky over hodet med mange små illustrasjoner inni.
Logo for støtte fra forskningsrådet