Om forskningssenteret

Forskningssenter for digitale helsetjenester (Forhelse) er plassert i organisasjonskartet til Helse Bergen som en avdeling i Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen består pr.nå av en seksjon med totalt ca. 20 ansatte. De ansatte er forskere, post.doc.’er og phd.’er knyttet til prosjektene i seksjonen, assistenter og annet støttepersonell, samt senterledelsen som jobber på tvers av prosjektene.

Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (Forhelse) har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forhelse består av eksternt finansierte flerårlige forsknings-og innovasjonprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner.

Våre hovedaktiviteter er knyttet til 4 flerårige prosjekter: Forhelse SFI, UngMeistring, DigiFlex og PIECES.

Kontaktinfo:

Senterleder: Tine Nordgreen

forhelse@helse-bergen.no