Om forskningssenteret

Forskningssenter for Digitale Helsetjenester har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forskningssenteret består av eksternt finansierte flerårige forsknings-og innovasjonsprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner.

Våre prosjekter
Våre hovedaktiviteter er knyttet til 4 flerårige prosjekter: Forhelse SFI, UngMeistring, DigiFlex og PIECES.

Vår plass i Helse Bergen
Forskningssenter for digitale helsetjenester er plassert i organisasjonskartet til Helse Bergen som en avdeling i Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen består pr.nå av en seksjon med totalt ca. 20 ansatte. De ansatte er forskere, post.doc.’er og phd’er knyttet til prosjektene i seksjonen, assistenter og annet støttepersonell, samt senterledelsen som jobber på tvers av prosjektene.

Senterledelsen

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Kristin Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no

Prosjektleder Ung Meistring Forhelse, Helse Bergen

Aasne Halskau Senterkoordinator

Åsne Halskau

asne.halskau@helse-bergen.no

Senterkoordinator Forhelse, Helse Bergen

Kjersti Skare

Kjersti Skare

kjersti.skare@helse-bergen.no

Seksjonsleder Forhelse, Helse Bergen

Kontaktinfo

forhelse@helse-bergen.no