Om forskningssenteret

Forskningssenter for Digitale Helsetjenester har som mål å øke tilgangen på trygge og kunnskapsbaserte helsetjenester ved å bruke digital teknologi. Forskningssenteret består av eksternt finansierte flerårige forsknings-og innovasjonsprosjekter der vi jobber tett med nasjonale og internasjonale partnere innen akademia, næringsliv, helsetjenestene og brukerorganisasjoner.

Våre prosjekter
Våre hovedaktiviteter er knyttet til 4 flerårige prosjekter: Forhelse SFI, UngMeistring, DigiFlex og PIECES.

Vår plass i Helse Bergen
Forskningssenter for digitale helsetjenester er plassert i organisasjonskartet til Helse Bergen som en avdeling i Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen består pr.nå av en seksjon med totalt ca. 20 ansatte. De ansatte er forskere, post.doc.’er og phd’er knyttet til prosjektene i seksjonen, assistenter og annet støttepersonell, samt senterledelsen som jobber på tvers av prosjektene.

Senterledelsen

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

E-postadresse

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Kristin H.Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

E-postadresse

Prosjektleder Ung Meistring Forhelse, Helse Bergen

Aasne Halskau

Åsne Halskau

E-postadresse

Senterkoordinator Forhelse, Helse Bergen

Kjersti Skage

Kjersti Skare

E-postadresse

Seksjonsleder Forhelse, Helse Bergen

Kontaktinfo

forhelse@helse-bergen.no