eMeistring

eMeistring er veiledet nettbasert psykologisk behandling. Innholdet i behandlingen er evidensbasert og basert på kognitiv atferdsterapi. Kontakten mellom terapeut og pasient skjer skriftlig via nettet. eMeistring er et av de første prosjektene knyttet til forskningssenteret, og befinner seg nå i arbeidspakke 4 som handler om implementering i klinikkene.