Aktuelt

Bli kjent med våre næringslivspartnere: Helse i Hardanger

Helse i Hardanger ble stiftet i 2018 og er et «not for profit» aksjeselskap. Det er et konsentrert tverrfaglig helsetilbud til mennesker med utfordringer knyttet til tungpust, rygg, angst og depresjon, diabetes type 2 og senplager etter Covid-19. I Forhelse skal Helse i Hardanger delta i arbeidspakke 1 hvor det skal gjennomføres en klinisk effektstudie på digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Daglig leder, Janiche Buanes Heltne, svarer på spørsmål:

Portrettbilde av daglig leder Janiche Buanes Heltne
Daglig leder, Janiche Buanes Heltne

– Hva var deres motivasjon for å bli med i senteret?

Helse i Hardanger er en nystartet virksomhet som retter seg mot mennesker med kroniske lidelser. Vi er opptatt av de store og sårbare sykdomsgruppene og at behandlingen skal virke. Vår behandling består av grundig utredning, kort konsentrert behandlingsopphold i institusjon med tverrfaglig fokus på endring. I etterkant av oppholdet arbeider individet med å sette nye vaner. Derfor ønsker vi å samarbeide med SFI som for oss fremstår som et robust og fagsterkt miljø.

– Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Helse i Hardanger bidrar i arbeidspakke 1 og vi skal sammen se på smerter hos mennesker med ryggplager. Oppstart for vårt underprosjekt i Forhelse har beregnet oppstart i 2023.

– Hvilken betydning har forskning på Helse i Hardanger sin virksomhet?

Gruppebilde av teamet i Helse Hardanger

Alt vi gjør bygger på forskning. Behandlingen som testes ut vil kun videreføres dersom den virker.

– Hva er etter deres erfaring utfordringen med å jobbe med forskere/delta i forskningsprosjekt?

Det er mange muligheter når dyktige klinikere og akademikere møtes. Utfordringene er først og fremst av økonomisk karakter, da forskningsmidler krever en egenandel som virksomheten må stille til rådighet.

– Hva ønsker dere å få ut av de 8 årene senteret skal eksistere?

Vi ønsker å:

  • Bidra til å sette fokus på store sykdomsgrupper slik at disse kan få et tilbud om behandling som er virksom. Integrere somatisk og psykisk helse som gjensidig påvirker hverandre gjennom å utforske tverrfaglig tilnærming i behandling.
  • Bygge nettverk
  • Samarbeide på tvers av fagområder, offentlig/privat, nasjonalt og internasjonalt

Les mer om Helse i Hardanger ved å følge denne lenken: Helse i Hardanger.

Illustrasjonsbilde av logoen til Helse i Hardanger