Medlemmer

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Anne Mette Søviknes

Administrativ leder Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus

May Frida Bosch

May Frida Bosch

may.frida.bosch@helse-bergen.no

Seksjonsleder Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Kjersti Skare

Kjersti Skare

kjersti.skare@helse-bergen.no

Seksjonleder Forhelse, Helse Bergen

Stine Hope Spjeld

Stine Hope Spjeld

Brukerrepresentant Helse Bergen