Medlemmer

Aasne Halskau Senterkoordinator

Åsne Halskau

asne.halskau@helse-bergen.no

Senterkoordinator Forhelse, Helse Bergen

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Anne Mette Søviknes

Administrativ leder Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus

Per Ivar Olsen

Per Ingvar Olsen

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap Handelshøyskolen BI

Robin Maria Francisca Kenter

robin.maria.francisca.kenter@helse-bergen.no

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen

Gunn Elise Sætre

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Sissel Børve

Assisterende daglig leder Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Jørn Heggelund

jorn.heggelund@stolav.no

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Sunniva Brurok Myklebost

Sunniva Brurok Myklebost

sunniva.brurok.myklebost@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog Phd Forhelse, Helse Bergen

Vidar Halsteinli

Vidar.Halsteinli@stolav.no

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

May Frida Bosch

May Frida Bosch

may.frida.bosch@helse-bergen.no

Seksjonsleder Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Birgitte Berentsen

Birgitte Berentsen

birgitte.berentsen.jacobsen@helse-bergen.no

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Elin Katrine Vestly

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Erik Hellestøl

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Mari Skoge, Oslo Universitets sykehus

Mari Skoge

mskog2@ous-hf.no

Stipendiat TIPS Sør-Øst, OUS

Kristin Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no

Prosjektleder Ung Meistring Forhelse, Helse Bergen

Zareen Khan

Zareen Abbas Khan

zareenak@stud.ntnu.no

Doktorgradsstipendiat St, Olavs Hospital

Kristin Lie Romm

Kristin Lie Romm

Kristin.Lie.Romm@ous-hf.no

Enhetsleder / Spesialist i psykiatri/1. amanuensis Oslo Universitetssykehus

Elin Ulleberg

Klinikksjef - klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Jonny Klemetsen

Jonny Klemetsen

Daglig leder Sonat Consulting/Youwell AS

Kjersti Skare

Kjersti Skare

kjersti.skare@helse-bergen.no

Seksjonleder Forhelse, Helse Bergen

Nina Bolstad

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Stine Hope Spjeld

Stine Hope Spjeld

Brukerrepresentant Helse Bergen

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Monika Gullslett

Monika Knudsen Gullslett

Monika.knudsen.gullslett@ehealthresearch.no

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

linast@ous-hf.no

Spesialrådgiver / Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

smh@r-bup.no

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Filip Drozd

Filip Drozd

filip.drozd@r-bup.no

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Kari Kværner

Kari J. Kværner

Senterdirektør/Professor Dr. Med Oslo Universitetssykehus/C3 - Centre for Connected Care

Beate Standal

beate.standal@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Reidar Nævdal

Reidar Nævdal

reidar.nevdal@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Camilla Thuen, PhD

Camilla Thuen

camilla.thuen@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Guri-Elise Holgersen

Guri-Elise Holgersen

guri-elise.holgersen@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Stig Husby

Chief Technology Officer CheckWare AS

Maren Helene Rinke Storetvedt

Maren Helene Rinke Storetvedt

maren-helene.rinke.storetvedt@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Smiti Kahlon

Smiti Kahlon

smiti.kahlon@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen

Emilie S. Nordby

Emilie Sektnan Nordby

emilie.sektnan.nordby@helse-bergen.no

PhD Forhelse, Helse Bergen

aleksander gulla heltne

Aleksander Gulla Heltne

aleksander.gulla.heltne@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen