Medlemmer

Zareen Abbas-Khan

Phd-kandidat St. Olavs hospital

Henriette Tyse Nygård

Tine Nordgreen

Senterleder, psykologspesialist, forsker Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Per Ingvar Olsen

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap Handelshøyskolen BI

Robin Maria Francisca Kenter

Forsker/PhD Post Doc Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Reidar Nævdal

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Sissel Børve

Assisterende daglig leder Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Jørn Heggelund

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Sunniva Brurok Myklebost

Psykolog Phd-stipendiat Universitetet i Bergen

Åsne Halskau

Senterkoordinator Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Lise Tidemann Veium

eMestring Nidaros, St. Olavs hospital

Vidar Halsteinli

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

May Frida Bosch

Rådgiver Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Birgitte Berentsen

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Elin Ulleberg

Klinikksjef - klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Jonny Klemetsen

Daglig leder Sonat Consulting/Youwell AS

Kjersti Skare

Seksjonleder Helse Bergen/eMeistring

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Stine Hope Spjeld

Brukerrepresentant Helse Bergen

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Monika Knudsen Gullslett

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Linn Nathalie Støme

Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Silje Marie Haga

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Filip Drozd

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Kari J. Kværner

Senterdirektør/Professor Dr. Med Oslo Universitetssykehus/C3 - Centre for Connected Care

Stig Husby

Chief Technology Officer CheckWare AS

Inger Lise Teig

Førsteamanuensis Uniiversitetet i Bergen

Liv Sigrun Engvik

Seksjonsleder/psykologspesialist eMestring Nidaros/St. Olavs hospital

Beate Standal

PhD-kandidat Universitetet i Bergen

Smiti Kahlon

Psykolog/PhD-kandidat Helse Bergen/UiB