Medlemmer

Aasne Halskau

Åsne Halskau

E-postadresse

Senterkoordinator Forhelse, Helse Bergen

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

E-postadresse

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Anne Mette Søviknes

Administrativ leder Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus

Per Ivar Olsen

Per Ingvar Olsen

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap Handelshøyskolen BI

Robin Kenter

Robin Maria Francisca Kenter

E-postadresse

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen

Gunn Elise Sætre

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Sissel Børve

Assisterende daglig leder Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Jørn Heggelund

E-postadresse

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Sunniva Brurok Myklebost

Sunniva Brurok Myklebost

E-postadresse

Forsker / Psykolog Phd Forhelse, Helse Bergen

Hanne Hinderaker

Hanne Karoline Hinderaker

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Vidar Halsteinli

E-postadresse

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Malin Schroen Johansen

Malin Schrøen Johansen

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

May Frida Bosch

May Frida Bosch

E-postadresse

Seksjonsleder Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Birgitte Berentsen

Birgitte Berentsen

E-postadresse

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Robin Gulseth

Robin Gulseth

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Elin Katrine Vestly

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Erik Hellestøl

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Karine Bevan

Karine Gjerde Bevan

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Mari Skoge, Oslo Universitets sykehus

Mari Skoge

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat TIPS Sør-Øst, OUS

Kristin H.Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

E-postadresse

Prosjektleder Ung Meistring Forhelse, Helse Bergen

Zareen Khan

Zareen Abbas Khan

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat St, Olavs Hospital

Kristin Lie Romm

Kristin Lie Romm

E-postadresse

Enhetsleder / Spesialist i psykiatri/1. amanuensis Oslo Universitetssykehus

Elin Ulleberg

Klinikksjef - klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Anette Karina Olsen

Anette Karina Olsen

E-postadresse

Innholdsprodusent Forhelse, Helse Bergen

Jonny Klemetsen

Jonny Klemetsen

Daglig leder Sonat Consulting/Youwell AS

Kjersti Skage

Kjersti Skare

E-postadresse

Seksjonsleder Forhelse, Helse Bergen

Inger lise Dale Davidsen

Inger Lise Dale Davidsen

E-postadresse

Kommunikasjonskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Nina Bolstad

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Stine Hope Spjeld

Stine Hope Spjeld

Brukerrepresentant Helse Bergen

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Monika Gullslett

Monika Knudsen Gullslett

E-postadresse

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

E-postadresse

Spesialrådgiver / Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

E-postadresse

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Filip Drozd

Filip Drozd

E-postadresse

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Kari Kværner

Kari J. Kværner

Senterdirektør/Professor Dr. Med Oslo Universitetssykehus/C3 - Centre for Connected Care

Beate Standal

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Jill Bjarke

Jill Kristin Bjarke

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Reidar Nævdal

Reidar Nævdal

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Camilla Thuen, PhD

Camilla Thuen

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Guri-Elise Holgersen

Guri-Elise Holgersen

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Stig Husby

Chief Technology Officer CheckWare AS

Maren Helene Rinke Storetvedt

Maren Helene Rinke Storetvedt

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Smiti Kahlon

Smiti Kahlon

E-postadresse

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen

Emilie Sektnan Nordby

E-postadresse

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen

aleksander gulla heltne

Aleksander Gulla Heltne

E-postadresse

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen