Medlemmer

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Per Ivar Olsen

Per Ingvar Olsen

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap Handelshøyskolen BI

Robin Maria Francisca Kenter

robin.maria.francisca.kenter@helse-bergen.no

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen

Vidar Halsteinli

Vidar.Halsteinli@stolav.no

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital