Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er et forskningsintensivt statlig universitet, og er Norges nest eldste universitet. UiB, Helse Bergen og Forhelse samarbeider i DigiFlex for å skape en digital versjon av en eksisterende spesialisering i helseinformatikk og digitalisering som tilbys på UiB.