St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er et av Norges største helseforetak og en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag. St. Olavs hospital har vært en sentral partner i eMeistring og bidrar i arbeidspakke 2 om kostnadseffektivitet og arbeidspakke 4 om implementering.