Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør – utvikler og driver utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse. RBUP deltar i arbeidspakke 2. De legger til rette for at senteret skal kunne gjennomføre kost-nytte evaluering av helsefremmende og forebyggende program for svangerskaps- og fødselsdepresjon i primærhelsetjenesten.