Helse i Hardanger AS

Helse i Hardanger er et konsentrert tverrfaglig helsetilbud til mennesker med utfordringer knytt til rygg, tungpust, angst og depresjon eller diabetes type 2. Helse i Hardanger skal samarbeide med Forhelse i et klinisk studie om ryggsmerter med oppstart i 2023.