Changetech

Changetech er et innovativt selskap i vekst, som utvikler programmer for endring av livsstil og forebygging av sykdommer, basert på forskning og vitenskap. Selskapet er støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Selskapets tjenester er i bruk i alle Nordiske land og i UK. Changetech bidrar til arbeidspakke 2.