Aktuelt

Kunstig intelligens kan forutsi hvilke pasienter som vil avbryte nettbasert behandling

Jim Tørresen og Ulysse Côté-Allard har gjennomført et forsøk på bruk av algoritmer til å forutse hvilke pasienter som er i faresonen for å avslutte behandling via internett.

I over 20 år har det vært forsket på effekten av terapeutveiledet nettbasert behandling for voksne med angst og depresjonslidelser. Internasjonal og nasjonal forskning viser positive effekter av veiledet nettbasert behandling for voksne med mild og moderat angst og depresjon, og effekten er på linje med ansikt til ansikt behandling. I Norge blir veiledet nettbasert behandling tilbudt blant annet av eMeistring https://helse-bergen.no/emeistring som nå er etablert i spesialisthelsetjenesten i alle helseforetakene. Like lenge som det har pågått forskning på om nettbasert behandling virker, har det vært forsket på hvem det passer for. Det er en utbredt misforståelse av nettbasert behandling kun passer for de unge, med milde og avgrensede symptomer. Dette stemmer ikke. Tvert imot har ikke forskningen kunnet identifisere kjennetegn ved pasienten som kan predikere om nettbasert behandlingen vil ha effekt eller ikke.

Et relativt nytt spor i forskningen er å undersøke pasientens bruk av det nettbaserte programmet, og gjennom dette identifisere de som trenger mer eller mindre grad av støtte. I denne saken i Dagens medisin presenterer professor Jim Tørresen og Ulysse Côté-Allard, Universitetet i Oslo, hvordan de brukte anonyme påloggingsdata fra eMeistringsprogrammene for å predikere hvem som fullfører og ikke fullfører behandlingen.

Les hele saken ved å klikke på Les mer under

SFI
eMeistring

Kunstig intelligens kan forutsi hvilke pasienter som vil avbryte nettbasert behandling

Les mer