DigiFlex

DigiFlexHelse er et digitaliseringsprosjekt ledet av Institutt for global helse og samfunnssmedisin ved Universitetet i Bergen.

UiB, Helse Bergen og ForHelse jobber tett sammen for å skape en digital utgave av en eksisterende spesialisering innen helseinformatikk og digitalisering tilbudt av UiB.

DigiFlex er finansiert av Kompetanse Norge og målet med prosjektet er en fleksibel videreutdanning på mastergradsnivå i helseinformatikk og digitalisering. I dag blir denne spesialiseringen tilbudt på UiB kun som samlingsbasert undervisning og følger en tradisjonell undervisningsform.

Den digitale versjonen består av fire emner:

Emne 1: Intro – Digitalisering i helsesektoren: Individ, organisasjon og samfunn (5 stp.)

Emne 2: Digitaliseringsprosjekt og implimentering (5 stp.)

Emne 3: Lederrollen og forbedringsarbeid (5 stp.)

Emne 4: Informasjonsutveksling, integrasjoner og systeminnføringer (5 stp.)

Utvikling og brukertesting vil foregå i løpet av 2022-2023.

Partnere i prosjektet er:

  • Helse Bergen
  • Helse Vest IKT
  • Bergen kommune
  • Alver kommune
  • Vaksdal kommune
  • Voss herad
  • Norwegian Smart Care Cluster
  • Alrek Helseklynge
  • Bergen Næringsråd