Site Overlay

Bli kjent med våre næringslivspartnere: CheckWare

Forhelse vil i tiden framover presentere sine næringslivspartnere her på nettsiden. CheckWare er først ut, og vi har tatt en liten prat med innovasjonsrådgiver Tori Almaas.

Tori Almaas, innovasjonsrådgiver i CheckWare

CheckWare er et norsk programvareselskap som er utviklet spesielt for helseforetak, klinikker og kommuner. De leverer løsninger med høy faglig kompetanse og kvalitet for digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram. I Forhelse skal de delta i to arbeidspakker. I arbeidspakke 2 skal vi undersøke kostnadseffektiviteten av eMeistring på CheckWare-plattformen. I arbeidspakke 4 skal vi undersøke effektive implementeringsstrategier på Mage-tarmskolen og eMeistring, begge levert på CheckWare-plattformen.

– Hva var deres motivasjon for å bli med i senteret?

Som leverandør av løsninger for veiledet internettbehandling er vi opptatt av at det gjøres mer forskning på dette feltet for å få frem hvilken effekt dette har i forhold til mer tradisjonelle behandlingsmetoder. Vi er også interessert i å få økt kunnskap om hvilken kost-nytte-verdi dette har for dem som tar i bruk våre løsninger til dette formålet. Målet i CheckWare er at flest mulig pasienter skal få muligheten til å delta i digital behandling. Vi trenger derfor mer dokumentasjon på at våre løsninger faktisk har god effekt for både pasienter og helsesektoren.

– Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

En stor del av vårt bidrag vil være å tilrettelegge for at innhenting av data til senterets forskning kan gjøres på smidigst mulig måte via våre løsninger. I tillegg vil vi bidra med rådgivning og som medforfatter i ett av underprosjektene. Dette ser vi veldig frem til, da det gir oss muligheten til å være mer delaktig og tettere på forskningen.

–  Hva ønsker dere å få ut av de 8 årene senteret skal eksistere?

CheckWare ønsker å få være en kontinuerlig bidragsyter og delaktig i forskning som har en verdi for våre kunder, deres pasienter og for oss. Ikke minst ønsker vi å sitte igjen med god forskning som dokumenterer effekten ved bruk av våre løsninger, og den verdien løsningene gir til de som benytter seg av dem. Vi ser at digitale løsninger bidrar til å avlaste helsesektoren og forenkle hverdagen til pasienter. Selv om dette er noe vi erfarer, trenger vi å dokumentere at CheckWare bidrar inn mot mer bærekraftige helsetjenester.

– Hvilken betydning har forskning på CheckWare sin virksomhet?

For oss i CheckWare har det en kjempeverdi at det blir forsket på det produktet vi leverer. Våre kunder, og potensielt nye kunder, trenger å høre hva de kan oppnå med å ta i bruk vår løsning. Ved å bedre forstå behovet pasienter og helsepersonell har, kan vi fortsette å forbedre løsningen vår og derved bli en attraktiv leverandør som benyttes til enda flere pasientgrupper, både i og utenfor Norge.

– Hva er etter deres erfaring utfordringen med å jobbe med forskere/delta i forskningsprosjekt?

CheckWare har jobbet tett med forskere i mange år. Vi erfarer at samarbeidet går bedre og bedre, men det er kulturforskjeller mellom næringslivet og forskningsmiljø. Dette handler kanskje om at vi har ulike formål med det arbeidet vi gjør, noe som gir oss ulike virkelighetsverdener. Det er viktig at vi bruker tid på å bli kjent med hverandres hverdag, motivasjon og behov for å skape fruktbart samarbeid. Vi ser frem til å være tett på forskningen for å sikre at den underbygger vårt mål om at flest mulig pasienter skal får muligheten til å delta i digital behandling.

Les mer om CheckWare på deres nettsider: