Aktuelt

VR-terapi kan hjelpe ungdommer med prestasjonsangst

Portrettbilde av doktorgradsstipendiat Smiti Kahlon

Smiti Kahlon disputerer 15.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Virtual Reality Exposure Therapy for Adolescents with Public Speaking Anxiety».

Formålet med dette ph.d.-prosjektet er å hjelpe ungdommer med å håndtere presentasjonsangst, og som sekundært mål om å forebygge at angsten sprer seg til flere sosiale situasjoner. Presentasjonsangst er en av de vanligste fryktene blant ungdommer og det antas at omtrentlig 30 % opplever presentasjonsangst av en sånn grad at det går utover skolehverdagen. En tredjedel av disse igjen oppfyller også kriteriene for generalisert sosial angst.

Gjennom to studier ble det undersøkt om VR-trening for ungdom er gjennomførbart og om det reduserer presentasjonsangst. I første studien møtte 27 ungdommer opp på klinikken for å delta i en 90-minutters VR-basert treningssesjon sammen med en terapeut. Ungdommene rapporterte en stor nedgang i angstsymptomer. Det tilsa at vi kunne konkludere med at VR-trening har et potensiale for ungdommer med presentasjonsangst. Et mål om skalering og lett tilgjengelighet la grunnlaget for at andre studie ble selvveiledet.

Andre studie var en randomisert kontrollert studie med bruk av et hjemmebasert og selvveiledet treningsopplegg. Totalt 100 ungdommer ble randomisert til fire ulike grupper; 1) kun VR-trening, 2) VR-trening med påfølgende nettbasert eksponeringsprogram, 3) nettbasert psykoedukasjonsprogram med påfølgende nettbasert eksponeringsprogram, og 4) venteliste med påfølgende nettbasert psykoedukasjonsprogram.

Funnene viste at ungdommene som fikk VR-trening hadde større nedgang i angstsymptomer sammenlignet med de som kun var på venteliste i første del av intervensjonen. Det ble ikke funnet noen gruppeforskjeller mellom VR med påfølgende eksponeringsprogram sammenlignet med de andre gruppene i siste del av intervensjonen.»

Mer informasjon om disputasen finner du på UiB sine sider: Dipsutas: Smiti Kahlon.