Aktuelt

Vi må sikre god terapeutisk allianse når videosamtaler nyttes i behandling innen psykisk helse

Video i behandling av psykisk helse

Forskning viser at det kan oppnås flere fordeler med å inkludere video i behandlinger innen psykisk helsevern. Forhelse SFI partner Oslo universitetssykehus, har i løpet av det siste året har jobbet med designere og undersøkt praksis rundt bruken av video i behandling. Skal vi oppnå målet om at 30 prosent av konsultasjonene skal foregå utenfor sykehuset, må man være velvillig til å ta i bruk digitale verktøy. Mange er ennå skeptisk til bruk av videosamtaler. Vi må sikre at gode ritualer er på plass for å opprettholder den samme trygghet som menneskemøtet gir.

I private klinikker nyttes video som en del av praksisen, dette må også etableres i offentlig behandling, skal vi nå våre mål om økt bruk av digitale verktøy innen psykisk helsevern. Les mer i artikkel publisert i Dagens Medisin 8.mai.

Artikkelforfattere: 

Kristin Lie Romm: Psykiater og seksjonsleder TIPS Sør-Øst Oslo Universitetssykehus, førsteamanuensis Universitet i Oslo og forskningsgruppeleder for Service innovation and digitalization in mental health care services (UiO/OUS)

Mari Skoge: PhD-stipendiat, TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Forhelse – Forskningssenter for Digitale Helsetjenester

Sofie Aminoff: Psykologspesialist, PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus

Josina Vink: Førsteamanuensis, Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Jeanne Sintic: PhD-stipendiat, Projekt Lab, University of Nîmes, France

Institutt for design Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Linn Støme: Økonom TIPS Sør-Øst Oslo Universitetssykehus og arbeidspakkeleder for tidlig metodevurdering i Forhelse – Forskningssenter for Digitale Helsetjenester

Kari Kværner: Overlege og Professor II, Oslo Universitetssykehus, Handelshøyskolen BI, Forhelse – Forskningssenter for Digitale Helsetjenester