Stipendiater

Guri-Elise Holgersen

Holgersen er utdannet klinisk barnevernspedagog med spesialistutdannelse i barn og unges psykiske helse. Hun har mange års erfaring fra klinisk psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus.   

Holgersen skal utvikle og forske på effekten av digital behandling av spiseforstyrrelser. Arbeidet hører til arbeidspakke 1 i UngMeistring. Kunnskapen Holgersen sitter med er relevant i utviklingen av behandlingsformer for ungdom, dessuten har hun erfaring med å utvikle digitale verktøy til behandling. I Psykoseteamet har det blant annet blitt utviklet VR-behandling. 

Hovedveileder: Tine Nordgreen, Universitetet i Bergen, Senterleder Forhelse

Guri-Elise Holgersen

Guri-Elise Holgersen

E-postadresse

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen