UngMeistring

UngMeistring er et prosjekt som offisielt ble startet 01.04.2022. Prosjektet sitt hovedmål er å utvikle og evaluere åtte digitale nett- og spillbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram for ungdom. Disse skal tas i bruk av innbyggerne, og primær- og spesialisthelsetjenesten.

UngMeistring vil utvikle program for ungdom med angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under Pilot Helse som har tildelt UngMeistring 25 millioner. I tillegg bidrar Helsedirektoratet, ved DigiUng programmet, med 6 millioner til prosjektet i 2022.

Hvorfor UngMeistring?

1) øke tilgangen psykiske helsetjenester

2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester

3) øke brukerinvolvering

4) øke utnyttelsen av ressursene

5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er

6) øke fleksibilitet for brukerne

7) øke verdiskaping i helsenæringen

8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling

9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning

10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy

Prosjektet er ledet fra Helse Bergen med Kristin Bruvik som prosjektleder. I tillegg har prosjektet en stor og tverrfaglig gruppe med samarbeidspartnere.

Dette er samarbeidspartnerne:

Åpningseminar 5. april

Prosjektet ble offisielt startet 1. april 2022. 5. april var det duket for åpningseminar med flere av partnerne. Dette hadde prosjektleder Kristin Bruvik å si om åpningen:

Det var fint å se så stort engasjement hos partnerne. Dette prosjektet vil utfordre nye sider ved nettbasert behandling som vi ikke kjenner svaret på, mellom annet knyttet til hvordan vi skal ivareta personvern for ungdom som ikke har bank-id.

De siste to årene har vi sett en kraftig økning i behovet for psykiske helsetjenester for ungdom. Det blir interessant å arbeide med brukerinvolvering for å forstå behovene til de ungdommene vi ønsker å hjelpe. I prosjektet vil vi knytte sammen teknologi og faglig innhold på en måte som engasjerer ungdommene og som gir en positiv helseeffekt. Vi vil rette oss både mot digitale plattformer som ung.no, der ungdommene kan finne hjelp på egenhånd, vi vil samarbeide med kommunene for å styrke deres tilbud til ungdom, og vi vil styrke spesialisthelstjenestene med digitale verktøy som kan hjelpe flere mer effektivt.

Bilde fra åpningseminaret 05.04.2022. Foto: Ingeborg Kløve-Graue