Tilgjengelighetserklæring

Arbeid med universell utforming av ikt

Forhelse er i prosess med å endre nettsted. Det arbeides pr. nå med innhold og universell utforming på en upublisert nettside som skal ta over for den publiserte nettsiden. Dette gjør vi sammen med kommunikasjonsbyrået RedInk. De vil bistå oss i arbeidet med tilgjengelighetserklæring og universell utforming. Vi skal ha alt på plass før 1. april og publisere og evaluerer den nye nettsiden da. Tilgjengelighetserklæringen vil oppdateres så fort dette er på plass. Du kan se rapport og test av Forhelse.no her Tilgjengelighetserklæring for nettsted | uustatus