Medlemmer

Reidar Nævdal

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Birgitte Berentsen

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Elin Ulleberg

Klinikksjef - klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Kjersti Skare

Seksjonleder Helse Bergen/eMeistring

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Silje Marie Haga

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Filip Drozd

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Liv Sigrun Engvik

Seksjonsleder/psykologspesialist eMestring Nidaros/St. Olavs hospital

Lise Tidemann Veium

eMestring Nidaros, St. Olavs hospital