Medlemmer

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Jørn Heggelund

jorn.heggelund@stolav.no

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Sunniva Brurok Myklebost

Sunniva Brurok Myklebost

sunniva.brurok.myklebost@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog Phd Forhelse, Helse Bergen

Vidar Halsteinli

Vidar.Halsteinli@stolav.no

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Monika Gullslett

Monika Knudsen Gullslett

Monika.knudsen.gullslett@ehealthresearch.no

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

linast@ous-hf.no

Spesialrådgiver / Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Kari Kværner

Kari J. Kværner

Senterdirektør/Professor Dr. Med Oslo Universitetssykehus/C3 - Centre for Connected Care

Smiti Kahlon

Smiti Kahlon

smiti.kahlon@helse-bergen.no

Forsker / Psykolog PhD Forhelse, Helse Bergen

Zareen Khan

Zareen Abbas Khan

zareenak@stud.ntnu.no

Doktorgradsstipendiat St, Olavs Hospital

Beate Standal

beate.standal@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Guri-Elise Holgersen

Guri-Elise Holgersen

guri-elise.holgersen@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen

Maren Helene Rinke Storetvedt

Maren Helene Rinke Storetvedt

maren-helene.rinke.storetvedt@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen/Helse Bergen