Medlemmer

Tine Nordgreen

Senterleder, psykologspesialist, forsker Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Jørn Heggelund

Forsker, postdoktor St. Olavs hospital HF St. Olavs hospital HF

Sunniva Brurok Myklebost

Psykolog Phd-stipendiat Universitetet i Bergen

Vidar Halsteinli

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Kristian Kidholm

Professor Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Monika Knudsen Gullslett

Professor Norsk senter for e-helseforskning

Linn Nathalie Støme

Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Kari J. Kværner

Senterdirektør/Professor Dr. Med Oslo Universitetssykehus/C3 - Centre for Connected Care

Smiti Kahlon

Psykolog/PhD-kandidat Helse Bergen/UiB

Inger Lise Teig

Førsteamanuensis Uniiversitetet i Bergen

Beate Standal

PhD-kandidat Universitetet i Bergen

Zareen Abbas-Khan

Phd-kandidat St. Olavs hospital

Henriette Tyse Nygård