Medlemmer

Gunn Elise Sætre

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Sissel Børve

Assisterende daglig leder Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Birgitte Berentsen

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Kristin Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

Prosjektleder Helse Bergen/eMeistring

Elin Ulleberg

Klinikksjef - klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Jonny Klemetsen

Daglig leder Sonat Consulting/Youwell AS

Kjersti Skare

Seksjonleder Helse Bergen/eMeistring

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Silje Marie Haga

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Filip Drozd

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Stig Husby

Chief Technology Officer CheckWare AS