Medlemmer

Gunn Elise Sætre

Psykologspesialist Helse Bergen/eMeistring

Sissel Børve

Assisterende daglig leder Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Birgitte Berentsen

Birgitte Berentsen

birgitte.berentsen.jacobsen@helse-bergen.no

Daglig leder/forsker Helse Bergen/Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer

Elin Katrine Vestly

Elin Katrine Vestly

Spesialrådgiver Sykehuset i Vestfold/eMestring

Erik Hellestøl

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Kristin Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no

Prosjektleder Ung Meistring Forhelse, Helse Bergen

Elin Ulleberg

Klinikksjef - klinikk psykisk helsevern St. Olavs Hospital

Jonny Klemetsen

Jonny Klemetsen

Daglig leder Sonat Consulting/Youwell AS

Nina Bolstad

Nina Bolstad

Leder avdeling for kunnskapsutvikling, Etat for barn og familie Bergen kommune

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

smh@r-bup.no

Forsker Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Filip Drozd

Filip Drozd

filip.drozd@r-bup.no

Forsker/prosjektleder Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Stig Husby

Chief Technology Officer CheckWare AS