Stipendiater

Mari Skoge

Psykolog Mari Skoge er stipendiat ved TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, og vil gjennom doktorgradsprosjektet sitt jobbe med digitalisering og tjenesteinnovasjon innenfor psykisk helsevern.

I prosjektet brukes begrepet samvalg om at pasienten blir involvert i beslutninger som tas om egen oppfølging, både når det gjelder innholdet i behandlingen og formatet behandlingen leveres i. Å tilføre verktøy som støtter pasienten i dette kan føre til økt personlig engasjement, etterlevelse og samhandling mellom pasienten og behandleren. Dette kan være ekstra nyttig for pasienter med psykoselidelser, der både symptombildet og kontekstuelle faktorer kan føre til utfordringer med å identifisere og uttrykke viktige behov.

Hovedveileder er Kristin Lie Romm, seksjonsleder ved TIPS Sør-Øst. Biveiledere er psykologspesialist Sofie Aminoff og samfunnsøkonom Linn Støme, begge ansatt ved TIPS Sør-Øst. Prosjektet varer frem til høsten 2026 og finansieres av Forhelse, senter for forskningsdrevet innovasjon.

Mari Skoge, Oslo Universitets sykehus

Mari Skoge

mskog2@ous-hf.no

Doktorgradsstipendiat TIPS Sør-Øst, OUS