Aktuelt

Regjeringen satser på ungdom

I årets statsbudsjett har regjeringen foreslått å bevilget ekstra midler til Digi-Ung – et program som jobber for å samle helserelatert informasjon og offentlige tjenester på ett sted slik at det blir enklere å navigere for ungdom i ulike situasjoner. Informasjonen samles på www.ung.no.

Forskningssenterets UngMeistring er et av prosjektene i Digi-Ung, og samarbeider derfor tett med utforming av digitale helsetjenester for pasientgruppen. I statsbudsjettet legges det fram et forslag om å blant annet gi Digi-Ung ytterligere 5 millioner for å styrke de digitale tjenestene, noe som er gode nyheter for digitale helsetilbud for fremtiden ungdom.

I tillegg til dette har regjeringen vedtatt at gjennom Digi-Ung skal ung.no være statens primære kanal for informasjon, dialog og tjenester til barn og unge på tvers av ulike tjenestenivå.

Du kan lese mer om Digi-Ung og utdrag fra budsjettforslaget her:

Regjeringen satser på DIGI-UNG (digiung.no)