Universitetssykehuset i Nord-Norge

Som universitets - og regionsykehus for Nord-Norge har UNN et særlig ansvar. UNN skal gi likeverdige og høyspesialiserte helsetjenester av internasjonal klasse i en landsdel med store avstander, spredt befolkning og et utfordrende klima. Dette gjøres i et nært lagspill med Helse Nord RHF, øvrige helseforetak i regionen og private aktører.
UNN_logo