Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et norsk forskningssenter underlagt Helse Nord. Forskningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for e-helsepolitikk.