Mage-tarmskolen

Mage-tarmskolen er et tverrfaglig, nettbasert behandlingsprogram for pasienter diagnostisert med irritabel tarm-syndrom (IBS). Programmet består av fem moduler basert på hovedsakelig tekst og bilder, men også videoer. Modulene er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. Mage-tarmskolen deltar i arbeidspakke 4 i Forhelse og skal forske på bærekraftig implementering.