Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr video konsultasjoner og tema-baserte seminarer med utvalgte psykologer. Lifekeys tilbyr gode samarbeid med organisasjoner og selskaper. Lifekeys deltar i arbeidspakke 3 som handler om tidlig metodevurdering.