Helse Vest IKT

Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er 100 % eigd av Helse Vest RHF. Dei leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Helse Vest IKT er blant anna partnar i ungMeistring.