Helse Bergen

Helse Bergen HF/ Haukeland universitetssjukehus er et statlig foretak. Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus er navnet som blir brukt i det daglige. Forskningssenteret har kontorer på Haukeland universitetssjukehus. Helse Bergen er bl.a. vertsintitusjon for både Forhelse og UngMeistring