Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. BI er den første norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering. I Forhelse deltar blant annet BI i arbeidspakke 2, som handler om kost-nytte evaluering.