Alle partnere

PilotHelse er en utlysning av midler til ambisiøse innovasjonsløp som skal bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring. Sammen skal private og offentlige aktører utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasientene og innbyggerne. (https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/pilot-helse/) I vårt Pilot Helse prosjekt har vi derfor gått sammen med en rekke helsetjenesteaktører, offentlige aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og private næringsaktører for å skape innovative digitale helsetjenester for ungdom med psykiske helseplager. Les litt om hver partner under.