Partnere

Attensi logo

Attensi

Attensi er en global leder innen spillbaserte simuleringer. Løsningene våre kombinerer avansert 3D-modellering med dyp innsikt i menneskelig atferd og psykologi og brukes til å trene ansatte i autentiske situasjoner som involverer samhandling mellom mennesker og bruk av programvare- og systemer.

UngMeistring

Changetech

Easychange er en helt ny tilnærming til vaneendring. Vi kaller det personlig endringsprogrammering, eller PCP. Og siden det handler om hjernen, handler det om psykologi.

SFI

CheckWare AS

CheckWare er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. ​ Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere

SFI

Helse i Hardanger AS

Ved Helse i Hardanger finn du ei breitt samansett gruppe fagfolk som er klar til å arbeide saman med deg som har utfordringar knytt til rygg, Post Covid-19 fatigue, angst og depresjon, diabetes type 2 eller med kols. Dette er helseplager som typisk har samansette årsaker, der den som er ramma kan ha nytte av innspel frå meir enn éin fagperson.

SFI

Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr video konsultasjoner og tema-baserte seminarer med utvalgte psykologer. Siden oppstart i 2017, har vi hatt høye standarder for innovative løsninger som gjør det enklere å komme i kontakt med en psykolog når behovet er der - uavhengig av hvem du er. Vi har etablert oss som eksperter innen online psykolog tjenester, og tilbyr gode samarbeid med organisasjoner og selskaper.

SFI
Skillup logo

Skillup

Skillup er et selskap som utvikler innovative digitale løsninger for eksponerings terapi og kognitiv trening og selskapet som ambisjon å være den fremste leverandør for å tilby digitale løsninger for samhandling og trening med bruk av AR/VR. SKillup plattformen er utviklet spesielt for prehospital samt akuttmedisinsk simulering for sykehus og universiteter og teknologien bygger på et innovasjons prosjekt.

UngMeistring
YouWell logo

Youwell AS

Youwell er et plattformselskap som utvikler innovative digitale verktøy for trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske lidelser og har som ambisjon å være den fremste leverandør av verktøy for å bygge og tilby digitale helsetjenester. Youwell portalen er utviklet spesielt for helseforetak, kommuner, klinikker, forskningsinstitusjoner og privatpraktiserende, og er bygget på årevis med klinisk forskning.

SFI
UngMeistring