Partnere

Amsterdam University Medical Center

PIECES

Association Europeenne des Ligues Contre le Cancer asbl

PIECES

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitg

PIECES

German Cancer Research Center

PIECES

Handelshøyskolen BI

Det er ikke lett å ta valg for fremtiden, men valget kan bli enklere om du velger ut ifra interessene dine og hvem du er som person. Våre studier gir deg muligheter til å jobbe med det du liker aller best! Business er mer enn du tror.

SFI

Helse Vest IKT

​Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er 100 % eigd av Helse Vest RHF. Vi leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest fordi vi har kostnadseffektivitet, kvalitet, kompetanse og nærleik. Våre kunder er både dei offentlege sjukehusa i Helse Vest, og fleire private helsetenesteleverandørar i regionen.

SFI
UngMeistring

Institut Català d’Oncologia

PIECES

Institute of Public Health of Albania

PIECES

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

PIECES

Medizinische Hochschule Hannover

PIECES

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Sammen med hele sektoren skal vi nå det nasjonale målet om pasientens helsetjeneste. Vår ambisjon er å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningssenter.

SFI

St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

SFI

State Institution Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine

PIECES

Stichting Trimbos- instituut, Netherlands institute of mental health and addiction

PIECES
UiB logo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er Vestlandets viktigaste kunnskapsinstitusjon. Vi er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid og undervisning innan eit stort spekter av fagområdet. UiB har 7 fakultet og 40 institutt. Det er 4 215 årsverk ved UiB, der 53 prosent er kvinner og 47 prosent menn. Hausten 2021 var det 19 641 studentar ved Universitetet i Bergen.

SFI
DigiFlex
UngMeistring

Universiteti i Mjekesise Tirane

PIECES

University of Queensland

PIECES

University of Stirling

PIECES