Aktuelt

Optimisme for økt nytte av digitale psykiske helseverktøy i de nordiske land

Nordic Meeting


Nordiske kollegaer som forsker på nettbasert behandling var samlet i Bergen 23. og 24.april for å høste erfaringer når det gjelder utviklingen og bruken av nettbasert behandling innen psykisk helse for voksne, ungdommer og barn i de nordiske landene.

Det ble gitt statusoppdateringer om bruk, finansiering, samarbeid og kostnadsfordeling mellom ulike enheter, pasientreisen, metoder, implementering og pågående studier av nettbaserte behandlingsprogram.

Foto over: F.v. Robin Kenter, Ulla Damgaard-Sørensen, Outi Jannaranta, Jonna Lehikoinen, Rie Eg Sell, Sarah Vigerland, Eva Serlachius, Cecilia Svanborg, Tine Nordgreen, Petra Kouvonen (deltakelse på Teams) og Kjersti Skage. Foran f.v. Tarja Korpilahti-Leino og Terja Ristkari.

Samlingen viste at et godt samarbeid mellom de ulike klinikkene, forskningsgruppene og land er meget viktig for at hverandres arbeid på best mulig vis kan gjøres tilgjengelig på tvers, gjennom kontinuerlig deling og formidling av nye resultater. Felles i de nordiske landene er at implementering må vektlegges ettersom klinikere og brukergrupper kan ha en meget ulik oppfatning av nytten av å ta i bruk digitale helseverktøy og ikke minst at digitaliseringen av tjenestene i hovedsak består av fag- og organisasjonsutvikling.

Veien videre.

Gruppen ønsker å få etablert et felles Nordisk nettverk som kan utveksle erfaringer samt å kunne stå samlet i søknadsprosessen for nye midler. Gruppen skal jobbe for å løfte kunnskapen vedrørende digitale helseverktøy til et høyt politisk nivå i alle de nordiske land.

Det planlegges å få sendt en felles søknad til Nordisk Ministerråd.