Site Overlay

Om ForHelse

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet.

Senteret er ledet av psykologspesialist og forsker Tine Nordgreen. Tine etablerte i 2012 eMeistringsklinikken på Bjørgvin DPS, som tilbyr veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelse og sosial angst. I 2016 fikk hun tildelt midler til et femårig IKT-fyrtårprosjekt, INTROMAT (Introducing Mental health Through Adaptive Technology). I tillegg til sin stilling i Helse Bergen har hun en bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen

Lenker